Dokumentumok

Jelenléti ív minta
Személyi adatlap – Kft. – Minta
Személyi adatlap – Szociális szövetkezet – Minta
Kiküldetési rendelvény minta
Munkaszerződés minta
Megbízási szerződés minta
Egyszerűsített foglalkoztatás jelenléti íve - Minta
Egyszerűsített munkaszerződés - Minta
Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapja
Beruházások, tárgyi eszközök,
Immateriális javak egyedi nyilvántartó lapja